PRZEWODNIK PO INTENCJACH

Drukuj

We Mszy Świętej uobecniana się w sposób bezkrwawy jedyna ofiara Chrystusa. Jezus spłacając dług naszych grzechów przywraca nam nowe życie. Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent - duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski.

Mszę świętą można zamówić w każdej godziwej intencji. Przykłady poniżej: