RADA PARAFIALNA

Drukuj

Rada duszpasterska stanowi, zgodnie z kanonem 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii wspomaga kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. W realizacji swoich zadań Rada duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kanon 1254 § 2 KPK, uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka.

   Za swój podstawowy cel Rada duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Czyni to przez:

 1. Udział w organizowaniu kultu Bożego w parafii (KPK 1254 § 2).

 2. Uczestniczenie w trosce duszpasterskiej o parafię (KPK 534).

 3. Pomaganie kapłanom w ożywianiu działalności duszpasterskiej (KPK 534).

 4. Prowadzenie dzieł apostolskich (KPK 1254).

 5. Troska o godziwe utrzymanie duchowieństwa i pracowników kościelnych.

  W dniu  01.12.2013r    po Mszy Św. O godz. 10.00 w Zdowie, zebrała się po raz pierwszy w nowym składzie Parafialna Rada Duszpasterska tej autonomicznej części  naszej parafii - jaką jest Zdów. Radę tworzą:

  1.         Ks. proboszcz -Roman Dziembowski - przewodniczący
  2.         p. Halina Radosz -wiceprzewodnicząca
  3.         p. Michał Dorobisz- który jest również organistą-   wolontariuszem.
  4.         p. Janusz Cielecki
  5.         p. Krzysztof Stemplowski
  6.         p. Zbigniew Piekarczyk - który jest również odpowiedzialnym za podgrzewanie Kościoła.
  7.         p. Krzysztof Sobólski- sekretarz
Odsłon artykułów:
976821
2011 Parafia N.M.P Różańcowej i św. Franciszka z Asyżu. GÓRA WŁODOWSKA -ZDÓW
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting