BIERZMOWANIE

Drukuj

W sakramencie bierzmowania chrześcijanin otrzymuje 7 darów Ducha Świętego:

  1. dar mądrości
  2. dar rozumu
  3. dar rady
  4. dar męstwa
  5. dar umiejętności
  6. dar pobożności
  7. dar bojaźni Bożej

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

Kandydat do bierzmowania, ochrzczony poza parafią  powinien przedstawić metrykę chrztu św.

Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem  bierzmowanego  powinna  być osoba bliska   osobowości  kandydata,   którą  chciałby  naśladować.  Wybór patrona  nie  powinien   być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.
Świadkami  bierzmowania  powinni  być  rodzice  chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy, albo sami rodzicie kandydata.

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA.

  1. metryka chrztu św.
  2. zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
  3. w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji.