CHRZEST

Drukuj

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTU CHRZTU ŚW.

  1. akt urodzenia dziecka(odpis)
  2. wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców dane o rodzicach i chrzestnych (imiona , nazwiska)
  3. zaświadczenia z parafii zamieszkania (nie koniecznie zameldowania) rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary i braku przeszkód kanonicznych.

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas Członkami Kościoła Katolickiego.
Chrzest ustanowił Pan Jezus przed swoim wniebowstąpieniem, mówiąc do Apostołów: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt. 28,19-20).
1. Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego.
2. Chrzest gładzi grzech pierworodny i wszystkie grzechy osobiste, daje życie łaski i czyni człowieka dzieckiem Bożym, członkiem Kościoła.
3. Chrzest wyciska w duszy niezatarte znamię, które uzdalnia człowieka do udziału w życiu religijnym. Chrzest nie może być powtórzony.
4. Chrztu udziela kapłan lub diakon. W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje wodą głowę kandydata, mówiąc: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

UWAGI DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO CHRZTU ŚW.

Chrzest zgłaszają osobiście rodzice dziecka w kancelarii parafialnej około dwóch tygodni wcześniej.

CHRZEST ŚWIĘTY – to sakrament nie tylko dzieciństwa !!!

Nam, katolikom XXI wieku, oswojonym z religijną obyczajowością, gdzie traktuje się chrzest święty niemal wyłącznie jako formalność, trudno zrozumieć wartość i znaczenie tego sakramentu. Tymczasem chrzest nie jest czczą formalnością w postaci papierkowej rejestracji w ksiegach parafialnych ani tez malowniczym obrzędem, podczas którego można wykonać pamiątkowe fotografie lub nakręcić film wideo.

 

Sakrament chrztu świetego jest przede wszystkim zainicjowaniem żywej WIĘZI z Chrystusem. Zatem jego przyjęcie to nie koniec, ale dopiero POCZĄTEK życia z wiary. Dar chrztu to jakby "kod genetyczny" chrześcijanina, który umozliwia dojrzałe życie wiary. Przede wszystkim jednak , to ogromna ODPOWIEDZIALNOŚĆ za budowanie wspólnoty z Bogiem i dawanie ŚWIADECTWA o Nim na co dzień. Od wypełnienia tej misji zależy ZBAWIENIE WIECZNE człowieka.

Sama metryka chrztu z parafii rzymskokatolickiej nie czyni nikogo automatycznie dojrzałym i gorliwym w wierze ani tym bardziej nie daje przepustki do nieba…

SAKRAMENTU Chrztu Św. udziela się w naszej parafii w niedzielę na Mszy św. O godz. 12.00/ w Zdowie  g.10.00/ lub w innym terminie wcześniej uzgodnionym z księdzem.

 KATECHEZA przedchrzcielna odbywa się przy zgłaszaniu dziecka do chrztu św. w kancelarii parafialnej.Kandydaci na rodziców chrzestnych winni spełniać następujące warunki:
1. ukończone 16 lat
2. przyjęty sakrament chrztu i bierzmowania
3. uczniowie powinni aktualnie uczęszczać na katechizację
4. małżonkowie powinni mieć ślub kościelny i żyć trwale w tym związku
5. uczestniczenie w życiu Kościoła i systematyczne przystępowanie do sakramentów pokuty i Eucharystii

Nie mogą być chrzestnymi:
1. żyjący w małżeństwie bez ślubu kościelnego
2. młodzież, która nie uczęszcza na katechezę
3. kto nie przyjął sakramentu bierzmowania
4. obojętni religijnie
5. prowadzący gorszący tryb życia
Rodzice chrzestni muszą przedstawić świadectwa kwalifikacyjne wystawione przez macierzystą parafię.Świadectwa te należy dostarczyć w dniu spisywania aktu chrztu, a najpóźniej w dniu chrztu świętego.

Wiersz - Ranking chrzestnych

Wiersz J. Jackowskiego pt:             

Ranking chrzestnych

Powiększyła się rodzinka
Wkrótce będą chrzciny
Mama z tatą robią przegląd
Najbliższej rodziny

 

I nie dziwi się nikt tutaj
Skąd ta akcja taka
No!! bo przecież trzeba wybrać
Chrzestnych dla dzieciaka

Najpierw stryjek z Ameryki
Choć stryjek baptysta
Ale stryjek przysłać może
Dolców choćby trzysta

Dalej się pojawia wujek
Co pracuje w Unii
Wuj ostatnio był w kościele…
Na swojej komunii

Może odpowiednią chrzestną
Będzie ciocia Ludka !
Ciotka ma sieć ciucholandów
Lecz ciotka – rozwódka

Jest jeszcze znajoma taty
Handlarka „sałatą”,
Co ma chyba z piątkę dzieci
Każde- z innym tatą

I tak lista się wydłuża
Wciąż nazwiska nowe
A kryteria jak widzicie
Raczej biznesowe

Lecz niestety nikt z tych ludzi
Chrzestnym być nie może
Skoro sam nie żyje z Bogiem
Jak innym pomoże ??

Bo musicie sobie właśnie
Z tego sprawę zdawać
Chrzestny winien przede wszystkim
Dobry przykład dawać

Ma się modlić za chrześniaka
aby został świętym
i duchowe raczej dawać
powinien prezenty


W dniu chrztu należy przybyć do kościoła ok. 10 minut przed Uroczystością.
Należy przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę.
Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.
W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Odsłon artykułów:
976885
2011 Parafia N.M.P Różańcowej i św. Franciszka z Asyżu. GÓRA WŁODOWSKA -ZDÓW
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting